ועדה של הכנסת ה-9

ועדה משותפת בנושא פניות מס' 206-207 של הממונה על התקציבים חברת סיקו וחברת מב"ע

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים