ועדה של הכנסת ה-9

ועדה משותפת לחוק לימוד חובה (תיקון מס' 13)

קוד המקור של הנתונים