ועדה של הכנסת ה-9

ועדה משותפת לחוק לימוד חובה (תיקון מס' 11) (תיקון)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים