ועדה של הכנסת ה-9

ועדה משותפת בנושא המצב במוסד לילדים מפגרים "בית תינה" בנתניה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים