ועדה של הכנסת ה-9

ועדה משותפת לעניין החינוך המיוחד

קוד המקור של הנתונים