ועדה של הכנסת ה-9

ועדה משותפת לעניין החינוך המיוחד

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים