ועדה של הכנסת ה-9

ועדה משותפת לנושא אישפוזם של קטינים מכורים לסמים בבתי-חולים לחולי-נפש

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים