ועדה של הכנסת ה-9

ועדה משותפת לענין הגברת מערכת החינוך בצה"ל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים