ועדה של הכנסת ה-9

ועדה משותפת לענין הגברת מערכת החינוך בצה"ל

קוד המקור של הנתונים