ועדה של הכנסת ה-9

ועדה משותפת לעניין תקנות הרבנות הראשית לישראל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים