ועדה של הכנסת ה-9

ועדה משותפת לענין שינוי הטיפול במקרי אונס

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים