ועדה של הכנסת ה-9

ועדה משותפת לעניין בית גרייבר בגדרה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים