ועדה של הכנסת ה-9

ועדה משותפת לענין תיקון לחוק יסוד: הכנסת (קוורום)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים