ועדה של הכנסת ה-9

ועדה משותפת לענין חוק לתיקון פקודת התעבורה

קוד המקור של הנתונים