ועדה של הכנסת ה-9

ועדה משותפת לענין חוק לתיקון פקודת התעבורה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים