ועדה של הכנסת ה-9

ועדה משותפת לענין שיכון לזוגות צעירים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים