ועדה של הכנסת ה-9

ועדה משותפת לענין שיכון לזוגות צעירים

קוד המקור של הנתונים