ועדה של הכנסת ה-9

ועדה משותפת לליל העלטה ומשרד האנרגיה והתשתיות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים