ועדה של הכנסת ה-9

ועדה משותפת לדיון בבעיות המלונאות והתיירות בישראל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים