ועדה של הכנסת ה-9

ועדה משותפת לנושא מוסר העבודה בישראל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים