ועדה של הכנסת ה-9

ועדה משותפת לענין חוק משפחות ברוכות ילדים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים