ועדה של הכנסת ה-9

ועדה משותפת למצבן הכספי של הרשויות המקומיות בערי הפיתוח

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים