ועדה של הכנסת ה-9

ועדה משותפת לעניין המיסוי ברשויות המקומיות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים