ועדה של הכנסת ה-9

ועדה משותפת לעניין המיסוי ברשויות המקומיות

קוד המקור של הנתונים