ועדה של הכנסת ה-9

ועדה משותפת לענין השבתת בתי הקולנוע

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים