ועדה של הכנסת ה-9

ועדה משותפת לענין קליטת ילדים בעזובה חינוכית

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים