ועדה של הכנסת ה-9

ועדה משותפת לענין קליטת ילדים בעזובה חינוכית

קוד המקור של הנתונים