ועדה של הכנסת ה-9

ועדת משנה לחוק האנטומיה והפתולוגיה

קוד המקור של הנתונים