ועדה של הכנסת ה-9

ועדת משנה לחוק האנטומיה והפתולוגיה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים