ועדה של הכנסת ה-9

הועדה המיוחדת לעניין חוק ביטוח בריאות ממלכתי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים