ועדה של הכנסת ה-9

הועדה המיוחדת לבדיקת מבנה החינוך היסודי והרפורמה בחינוך

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים