ועדה של הכנסת ה-8

ועדת משנה לנושא השבויים והנעדרים

קוד המקור של הנתונים