ועדה של הכנסת ה-8

ועדת משנה לנושא השבויים והנעדרים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים