ועדה של הכנסת ה-8

ועדת משנה לבדיקת יישום מסקנות ועדת אגרנט

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים