ועדה של הכנסת ה-8

ועדת משנה לחוק הטיס (בטחון בתעופה אזרחית)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים