ועדה של הכנסת ה-8

ועדת משנה לחוק לטיפול בחולי נפש

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים