ועדה של הכנסת ה-8

ועדת משנה לענין סידור ילדים במוסדות פנימיתיים

קוד המקור של הנתונים