ועדה של הכנסת ה-8

ועדת משנה לענין סידור ילדים במוסדות פנימיתיים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים