ועדה של הכנסת ה-8

ועדת משנה לעניין מעמדן של האחיות

קוד המקור של הנתונים