ועדה של הכנסת ה-8

ועדת משנה לעניין מעמדן של האחיות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים