ועדה של הכנסת ה-8

ועדת משנה בענין פעולות המיסיון

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים