ועדה של הכנסת ה-14

הוועדה המיוחדת לעניין לקחי אסון גשר המכביה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים