ועדה של הכנסת ה-14

ועדה מיוחדת לענין לקחי אסון גשר המכביה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים