ועדה של הכנסת ה-8

ועדת משנה לענין תמרה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים