ועדה של הכנסת ה-8

ועדת משנה לנושא האחזויות והתנחלויות בלתי חוקיות של ערבים בחבלי ארץ ישראל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים