ועדה של הכנסת ה-8

ועדת משנה לעניני איכות הסביבה

קוד המקור של הנתונים