ועדה של הכנסת ה-8

ועדת משנה בענין שכירים הנזקקים להשלמת שכר

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים