ועדה של הכנסת ה-8

ועדת משנה לחוק שירות המדינה גמלאות (שוטרים וסוהרים)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים