ועדה של הכנסת ה-8

ועדת משנה לחוק הגמלאות לראשי ערים וסגניהם

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים