ועדה של הכנסת ה-8

ועדת משנה בנושא הסכם בדבר גימלה למוגבלים בניידות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים