ועדה של הכנסת ה-8

ועדת משנה לשכר וגימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים