ועדה של הכנסת ה-8

ועדת משנה לחוק מס ערך מוסף

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים