ועדה של הכנסת ה-8

ועדת משנה לחוק התקציב לשנת הכספים 1977

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים