ועדה של הכנסת ה-8

ועדת משנה לענין השירותים הרפואיים לחברי הכנסת

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים