ועדה של הכנסת ה-8

ועדת משנה לענין שירות מילואים של חברי הכנסת

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים