ועדה של הכנסת ה-8

ועדה מיוחדת להכנת פרוגרמה של הוספת מבנה לצרכי הכנסת

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים