ועדה של הכנסת ה-8

ועדת משנה לענין חלוקת מקומות והרכב הוועדות

קוד המקור של הנתונים