ועדה של הכנסת ה-8

ועדת משנה לענין קביעת מכסת הצעות לסדר היום והצעות חוק של חברי הכנסת לסיעות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים