ועדה של הכנסת ה-8

ועדת משנה לבדיקת אפשרויות להקצאת חדרים לועדת הבחירות לפני צאת הכנסת לפגרה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים