ועדה של הכנסת ה-8

ועדת משנה לענין תחנת הכח בחדרה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים