ועדה של הכנסת ה-8

ועדת משנה לענין תכנית חיסכון לבניין

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים